NetSetMan 5.2.0

NetSetMan 5.2.0

Ilja Herlein – 1,4MB – Freeware
ra khỏi 11 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
NetSetMan là một người quản lý cài đặt mạng mà có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các cấu hình khác nhau, trực quan có cấu trúc 6.

NetSetMan cung cấp cho bạn những gì đã được bị thiếu trong Windows cho đến bây giờ: mạnh mẽ, dễ sử dụng giao diện để quản lý tất cả các cài đặt mạng của bạn tại một nháy mắt.

Tất cả các thiết lập và thay đổi sẽ được lưu tự động trong một tập tin riêng biệt (settings.ini) do đó, một bản sao lưu, chuyển giao hoặc nâng cấp lên một phiên bản hoàn toàn không có vấn đề.

Tổng quan

NetSetMan là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Ilja Herlein.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NetSetMan là 5.2.0, phát hành vào ngày 01/03/2023. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.1.1, được sử dụng bởi 56 % trong tất cả các cài đặt.

NetSetMan đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,4MB.

Người sử dụng của NetSetMan đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NetSetMan!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có NetSetMan cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.