NetSetMan 4.0.2

NetSetMan 4.0.2

Ilja Herlein – 1,4MB – Freeware –
ra khỏi 11 phiếu
Editor's Choice Award 4 Stars User Rating
NetSetMan is a network settings manager which can easily switch between 6 different, visually structured profiles.

NetSetMan offers you what have been missing in Windows until now: A powerful, easy-to-use interface to manage all your network settings at a glance.

All settings and changes are saved automatically in a separate file (settings.ini) so a backup, transfer or upgrade to another version is absolutely no problem.

Tổng quan

NetSetMan là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Ilja Herlein.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NetSetMan là 4.6.1, phát hành vào ngày 20/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.6.1, được sử dụng bởi 71 % trong tất cả các cài đặt.

NetSetMan đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,4MB.

Người sử dụng của NetSetMan đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NetSetMan!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có NetSetMan cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại